REHABILITACIÓ

Oferim els serveis integrals d’atenció a administradors, comunitats de propietaris o propietaris en tots els aspectes relacionats amb la rehabilitació.

 • Restauració integral de façanes.
 • Impermeabilitzacions de cobertes.
 • Rehabilitación integral, estructural o inclús canvi d’ús.
 • Instal·lacions (aigua, gas, electricitat, incendis).
 • Implantació d’ascensors en edificis.
 • Conservació i recuperació de monuments historicoartístics.
 • Tractaments de fibrociments.

Per la nostra experiència en rehabilitació una intervenció ‘tipus’ es compon de dues fases diferenciades:

 • Fase prèvia o de projecte:
  • Inspecció prèvia.
  • Anàlisi de patologies, incorporant l’estudi de les tècniques constructives emprades en la seva construcció.
  • Antecedents d’intervencions anteriors, etc.
  • Diagnòstic. Informe de l’estat de l’immoble.
  • Projecte de rehabilitació o reforma. Proposta tècnica detallada amb les instruccions de manteniment o rehabilitació de l’edifici.
  • Tramitació i recerca de subvencions, permisos d’obra.
 • Fase d’obra:
  • Implantació a obra.
  • Informes periòdics, de comunicació amb la propietat.
  • Control del procés.
  • Recepció o lliurament del treball.

PROJECTES DE REHABILITACIÓ