EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Oferim els serveis integrals d’atenció a administradors, comunitats de propietaris o propietaris en tots els aspectes relacionats amb la certificació d’eficiència energètica:

  • AUDITORIA ENERGÈTICA és la primera actuació que hem de realitzar en qualsevol projecte de millora de l’Eficiència Energètica. L’auditoria energètica implica realitzar una labor de recollida d’informació, anàlisi, classificació, proposta d’alternatives, quantificació d’estalvis i presa de decisions.
  • CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA assegura la qualitat ambiental i l’eficiència energètica d’un edifici durant tot el seu cicle de vida, materialitzant de forma equilibrada les tres dimensions: social, econòmica i ambiental del desenvolupament sostenible. Inclou adequació del disseny a les condicions climàtiques i ambientals de la zona, selecció de materials i sistemes constructius ambientalment correctes, ús d’energies renovables i eficiència energètica en les instal·lacions de serveis etc. La certificació d’eficiència energètica d’un edifici o unitat del mateix és el procés pel qual es verifica la qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici. Calcula el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en unes condicions normals de funcionament i ocupació. Aquest procés condueix a l’expedició d’un certificat i assignació d’una etiqueta d’eficiència energètica.
  • REHABILITACIÓ ENERGÈTICA dels edificis és imprescindible per aconseguir una reducció significativa del seu consum energètic. Aquests estalvis són superiors al 20%, actuant tant en l’envolupant tèrmica com en les instal·lacions interiors. Inclou la calefacció, refrigeració, ventilació, producció d’aigua calenta sanitària i la il·luminació. És per tant una mesura comparativa de l’economia de la factura energètica de l’habitatge, edifici o local.

El Reial Decret pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis és d’imminent aprovació. Estableix que a partir de l’1 de gener de 2013 tot habitatge que es posi en venda o lloguer ha de disposar d’un certificat d’eficiència energètica. La seva validesa serà de 10 anys.