Reforma interior. La Barceloneta.

Descripción breve:

En col·laboració amb José Maria Ruiz Núñez.

Ubicació: C/ Safareigs, La Barceloneta, Barcelona. Catalunya

Any: 2017

Àrea: 81,19 m2

El projecte planteja la reforma interior i de façana d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. L’edifici consisteix en una de les primeres edificacions de la Barceloneta seguint el model original del 1750 de planta baixa , planta pis i amb frontó a l’eix central.

L’habitatge té una forma rectangular, la part més allargada donant façana al carrer Safareigs, amb ventilació i il·luminació directa de la façana del carrer, la intervenció interior planteja millorar les condicions d’habitabilitat de l’habitatge.

L’habitatge té una superfície construïda de 81,19 m2. Les seves dimensions són 8,59 m2 a l’amplada i 4,32 m2  de profunditat.

La reforma planteja la remodelació interior de l’habitatge així com una intervenció estructural puntual. Es crearà un gran espai diàfan per a la planta baixa, i la modificació de la distribució a la planta pis, a més, s’afegirà un badalot destinat a instal·lacions. Estructuralment es farà un canvi en la col·locació de l’escala per tal d’aprofitar millor l’espai, ja que es tracta d’unes dimensions bastant limitades. La proposta manté la volumetria i la composició de la façana original.

El projecte planteja la reubicació de l’escala amb la finalitat de poder donar més desenvolupament a l’escala i fer-la més còmode. S’allibera la totalitat de façana que s’aprofita per situar-hi totes les peces del programa funcional de l’habitatge.

El programa funcional resultant consisteix en únic espai diàfana la planta baixa on s’ubica la cuina - menjador i la sala d’estar. D’aquí parteix l’escala cap al primer pis on trobem dues habitacions i la cambra higiènica. L’escala continua cap a la coberta on es genera un nou badalot destinat a les instal·lacions, reculat respecte la façana original per tal de no entrar en conflicte ni distorsionar la visió des del carrer. En aquest badalot s’hi ubica, a més a més, un petit espai de safareig, que alberga l’equip de rentat de l’habitatge.

La reforma interior també ha actualitzat i posat al dia les instal·lacions de l’habitatge.