Reforma integral. Casa rural en Argentera

Descripción breve:

Ubicació: Argentera. Catalunya

Any: 2006

Àrea: 374 m2

El projecte planteja la reforma i rehabilitació de la vivenda unifamiliar aïllada, per tal d’habilitar-la com a residència de turisme rural.

La reforma planteja la divisió de l’edifici en tres apartaments que poden funcionar de manera independent, ubicats un per cada planta de l’habitatge amb un total de 3. Tanmateix en planta baixa s’ubica la zona de recepció de la residència. Alhora es rehabilitarà la vivenda per tal de subsanar totes les patologies detectades i actualitzar-la per tal que sigui habitable, tant en els aspectes constructius com les instal·lacions.

El projecte inclou la construcció d’una piscina de 7×2’5 metres en la zona del jardí que queda en la part dreta de l’edifici.

El solar sobre el qual es situa l’edifici té una superfície total de 374,83 m2, dels quals 102,92 els ocupa l’edifici en planta, 24,09 m2 corresponen a un pati posterior de l’edifici i 230,52 m2 corresponen al jardí.

L’actuació busca mantindré el caràcter actual de l’edifici i adequar-lo a l’ús que se li vol donar. No es modificarà l’aspecte de la façana principal i es plantegen modificacions en les façanes laterals i posteriors, per tal d’adequar els buits a les noves dependències. Tanmateix es modificarà la part posterior de la coberta per tal de donar-li més alçada i convertir-la en un espai habitable. No es modifiquen ni les alçades reguladores ni el cossos sortints a carrer.

La planta baixa es redistribueix per crear un únic espai d’accés a la planta primera i recepció, tanmateix s’ubica un lavabo per a ús comunitari. A la part posterior es ubica un apartament composat per un menjador, un lavabo, una sala d’estar, una cuina i un dormitori. Es crea un espai de magatzem aprofitant l’espai de les escales del jardí i també es disposa un accés al jardí a través de la cuina.

En la planta primera es ubica un apartament independent, amb accés des de la caixa d’escales de la planta baixa. Es composa d’un dormitori amb el seu lavabo, dos dormitoris independents, una sala d’estar, una cuina i un lavabo. En aquesta planta hi ha un accés directe al jardí a través d’unes escales exteriors.

La planta segona també es com un apartament independent, al qual se li modifica el seu accés, passant a ser a través del jardí i del pati posterior, tal i com es pot apreciar en la documentació gràfica. En l’esmentat pati es cobreix una part del mateix per tal de tindre una terrassa en aquesta segona planta. Es crea una estructura metàl·lica per tal de col·locar la instal·lació de les plaques solars per A.C.S. allotjada damunt la terrassa.

El programa de la planta segona es composa de una cuina, un estar menjador, dues habitacions i un lavabo.

L’edificació té un valor arquitectònic important i esdevé un element singular dintre la població, ja que es tracta d’una construcció de la primera part de segle . Les estances són amplies i assolellades, té uns sostres molt alts, La façana a Carrer Deumera té una composició força interessant. La reforma planteja la potenciació de la tipologia de l’edifici, respectant els elements característics de l’època.

La voluntat de la propietat és mantenir al màxim l’aspecte actual de l’edifici. En la façana principal es planteja la col·locació d’un sòcol de pedra que emmarqui la part baixa i reforci l’arc central de la vivenda. La resta de la façana anirà arrebossada i posteriorment pintada amb el color que s’acordi amb l’ajuntament.