Reforma integral. C/Marqués de Barbera. Barcelona

Descripción breve:

Ubicació: C/ Marqués de Barberà. Barcelona Catalunya

Any: 2000

Àrea: 150 m2

El projecte planteja la reforma d’un habitatge en un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Aquest es situa a la segona planta, pis segon d’un edifici d’habitatges. L’edifici té una antiguitat superior als 100 anys, i es de tipologia dels edificis del raval, amb un nucli central de comunicacions, i dos habitatges per replà.

L’habitatge té una forma rectangular, allargada i amb ventilació a façana de carrer, a pati interior d’illa de l’eixample i al pati interior al centre de l’habitatge.

L’habitatge té una superfície construïda de 150,22 m2. La llargada longitudal es de 18,42 m i l’amplada de la crujia es de 8,96 m, l’alçada de l’habitatge es de 2.60 metres. Dona al carrer Marquès de Barberà en la seva part Nord-Est, i al pati interior d’illa en la sud-oest .

La reforma planteja la renovació total de la vivenda, per tal d’adaptar-la als nous requeriments de les vivendes y usos dels propietaris, treien una excessiva compartimentació i buscant una major adequació al usos actuals. Es crearà una nova tabiqueria, es reubicaran la cuina i les peces de servei, i s’adaptaran les instal·lacions. Estructuralment es faran estintolaments per tal de donar mes amplada als espais que donen a façana.

El projecte planteja la introducció de dos grans passadissos longitudinals que donin serveis a les diferents peces, i creïn una circulació oberta al llarg de tota la vivenda, de tal manera que per arribar a cada peca es pugui fer de diferents formes, aquesta circulació gira a través del pati central. Amb això s’aconsegueix unes visuals que permeten llegar la totalitat de l’habitatge de forma unitària, i al mateix temps il·lumines les peces. El passadís principal agafa una dimensió mes gran, amb les peces de dia, que el secundari on donen els dormitoris, cuina i serveis. Per tal de donar solució a la privacitat dels espais, es plantegen uns tancaments molt elàstics, amb un joc de portes corredisses que permeten diferents situacions en funció de les necessitats.

Funcionalment a la banda del pati interior es troba el menjador-cuina y sala d’estar, i a l’altre extrem les zones de nit i la zona de treball.

Constructivament es va optar per treballar principalment amb dos materials, una composició de colors amb una única peca de rajola, que es desenvolupa a través dels recorreguts i les parets, i les estances es solucionen amb una tarima de fusta de roure.