Reforma integral. C/Aribau. Barcelona

Descripción breve:

Ubicació: C/Aribau. Barcelona. Catalunya

Any: 2004

Àrea: 107.20 m2

El projecte planteja la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Aquest es situa a la quarta planta, pis segon d’un edifici d’habitatges i es la planta sota coberta. L’edifici té una antiguitat aproximada de 60-70 anys, i es de tipologia dels edificis de l’eixample, amb un nucli central de comunicacions, amb ascensor i un pati central, que es troben a l’eix de simetria dels dos habitatges de cada replà.

L’habitatge té una forma rectangular, molt allargada i amb ventilació a façana de carrer, a pati interior d’illa de l’eixample i al pati interior al centre. La reforma de l’habitatge planteja tant l’adequació del mateix als usos i serveis actuals com a les necessitats dels propietaris.

L’habitatge té una superfície construïda de 107,22 m2. La llargada longitudal es de 26,42 m i l’amplada de la crujia es de 3,96 m, l’alçada de habitatge es de 2.60 metres. Dona al carrer Aribau en la seva part Nor-Est, i al pati interior d’illa en la sud-oest .

La reforma planteja la renovació total de l’habitatge, per tal d’adaptar-la als nous requeriments y usos dels propietaris. Es crearà una noves parets, es reubicaran la cuina i les peces de servei, i s’adaptaran les instal·lacions. Estructuralment es faran dos estintolaments per tal de donar mes amplada als espais que donen a façana.

El projecte planteja la introducció d’un gran passadís longitudinal que va acompanyat en tot el recorregut per un moble, que es va adaptant a les diferents situacions de l’habitatge, a l’altra banda es disposen les diferents dependències, on el passadís esdevé part d’aquestes estances, per tal de donar mes amplada a l’habitatge. Per tal de donar solució a la privacitat dels espais, es plantegen uns tancaments molt elàstics, que permeten diferents situacions en funció de les necessitats.

La zona de façana a carrer es converteix en un gran espai que absorbeix el menjador i la sala d’estar, al qual pràcticament s’annexa el rebedor. A l’altra banda es situa la cuina, pensada com un moble als dos costats del passadís. Seguidament trobem els lavabos amb les habitacions annexionades a n’ells.