Monument al nus a Tortosa

Descripción breve:

Ubicació: Tortosa. Catalunya
Any: 2006
Àrea: 1611 m2

El projecte planteja la col·locació del conjunt escultòric en commemoració del Moviment en Defensa de l’Ebre en relació al projecte de trasvassar aigua del riu Ebre. El conjunt escultòric es resultat de la idea aportada a la convocatòria d’un concurs presentat per la Coordinadora Antitrasvasament per tal de crear un monument al símbol del NUS, durant el mes de Desembre del 2004.

Es tracta de la recreació en planta de la zona geogràfica que comprenen les comarques de l’Ebre, ubicant el mar, el riu i les muntanyes com a elements principals, en aquesta planta es marquen els pobles de l’ebre i a sobre de cadascun creix un element en vertical, que simbolitza el nus. Aquest elements metàl·lics creixen en alçada proporcionalment al tamany de la població. El conjunt acaba formant un bosc de nusos, un canyar de nusos que representa al conjunt de la població i el territori. La rotonda a sobre la qual s’emplaça el conjunt té un diàmetre de 45,43 metres, i una superfície en planta de 1.611,7 m2.

El conjunt escultòric està format per diversos elements fàcilment identificables que a continuació es descriuen:

El TERRA
Es dibuixa al terra un mapa de les terres de l’ebre, on es defineix clarament una part de terra i un altra d’aigua.  L’aigua es reparteix entre el riu ebre i la mar mediterrània, es composa d’una fina pel·lícula de grava blanca que simbolitzarà l’aigua. La terra es un topogràfic de les terres de l’ebre, on s’identifiquen diversos elements singulars, la vall de l’ebre i les serres de cardó, el montsià i els ports. Es composa de terres compactades, amb un determinat perfil definit, a sobre es deixa créixer la gespa. Es dotarà al conjunt d’un sistema de drenatge i rec per a la gespa. Tot el conjunt preveu la instal·lació d’un sistema d’enllumenat al terra per tal de poder projectar llum als nusos durant la nit.

ELS NUSOS
A sobre del topogràfic es dibuixen uns punts, aquests corresponen a tots els municipis de les terres de l’Ebre. Aquests punts seran la base d’ancoratge dels elements verticals que sorgeixen, els nusos, cadascun agafa la seva dimensió a partir de la demografia del municipi, creixent en funció del seu pes específic en el territori.
Els nusos estan formats per tubs d’acer inoxidable, es defineix una geometria del nus, que permet la seva construcció, aquest element queda ancorat en el territori a través d’una fonamentació de formigó.
En total el conjunt està format per 56 elements, es defineixen 5 tipologies de nusos, que es van adaptant als diferents pobles, en funció de les alçades que tenen, d’aquesta manera queda assegurada la diversitat, al mateix temps que reduïm el nombre d’elements a repetir constructivament.